TJÄNSTER

Tack vare våra tjänster ökar den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten i din verksamhet, investering, fastighet, eller ditt projekt.

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster till fastighetsbranschen, byggbranschen, tillverkande industri, verkstadsindustri, tjänsteföretag och finansbranschen. 

TJÄNSTER

Tack vare våra tjänster ökar den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten i din verksamhet, investering, fastighet, eller ditt projekt. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster till fastighetsbranschen, byggbranschen, tillverkande industri, verkstadsindustri, tjänsteföretag och finansbranschen. 

DUE DILIGENCE

Med säker hand identifierar och kvantifierar vi era miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsrisker, för att säkra upp ert förvärv eller er överlåtelse av fastigheter och/eller verksamheter.
.

EHS REVISIONER

Tillsammans med er formar vi en kvalitativ verksamhet för ökad konkurrenskraft på marknaden, en tydligare struktur i organisationen samt bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.
.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Oavsett om ni redovisat tidigare, hjälper vi er omvandla er hållbarhetsstrategi i mätbara resultat och ser till att ni är i framkant för hållbart företagande och följer EU-direktiv.
.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Strategiskt skapar vi system för att utveckla era verksamhetsprocesser och rutiner mot ökad produktivitet och effektivitet. Vi brinner för att lyfta er kompetens i att styra er verksamhet ännu mer effektivt och uppnå långsiktig hållbarhet.

DUE DILIGENCE

Med säker hand identifierar och kvantifierar vi era miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsrisker, för att säkra upp ert förvärv eller er överlåtelse av fastigheter och/eller verksamheter

EHS REVISIONER

Tillsammans med er formar vi en kvalitativ verksamhet för ökad konkurrenskraft på marknaden, en tydligare struktur i organisationen samt bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Oavsett om ni redovisat tidigare, hjälper vi er omvandla er hållbarhetsstrategi i mätbara resultat och ser till att ni är i framkant för hållbart företagande och följer EU-direktiv.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Strategiskt skapar vi system för att utveckla era verksamhetsprocesser och rutiner mot ökad produktivitet och effektivitet. Vi brinner för att lyfta er kompetens i att styra er verksamhet ännu mer effektivt och uppnå långsiktig hållbarhet.

DUE DILIGENCE

Minska riskerna i affären, klargör och fördela ansvaret, skapa grund för åtgärdsplaner, få en tydligare bild av kalkylen och priset, identifiera och undvika kostsamma överraskningar, särskilt markföroreningar, samt erhåll grund för ett heltäckande och säkert sälj- och köpeavtal. Market Ecology erbjuder heltäckande tjänster och undersökningar vid transaktioner och överlåtelser av fastigheter och företag. Vi tillämpar en helhetsinriktad strategi och besitter kompetens inom flera specialiserade områden. Som kund kan du förlita dig på att få tillgång till tillräcklig och välgrundad information som stöder dina förhandlingar.  

 • Fastighetstransaktioner 
 • Företagsöverlåtelser 
 • Leverantörsbedömningar (CSDD) 
 • ESG-rapport av verksamhet

EHS REVISIONER

EHS är en engelsk förkortning för miljö, hälsa och säkerhet (Environment, Health and Safety). EHS-revisioner är ett ypperligt verktyg för förbättringsarbetet inom risk, miljö och säkerhet på er arbets. De hjälper att identifiera och analysera förbättrings-potentialen samt att genomföra rätt åtgärder. Detta leder till bättre prestanda, minskade kostnader och ett utvecklat miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Market Ecology erbjuder effektiva revisioner för att förbättra kundens processer, ledningssystem och lagefterlevnad.  

 • E = miljö / HS = arbetsmiljö 
 • Lagefterlevnadsrevisioner 
 • Interna revisioner av ledningssystem ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 9001 (kvalitet) 

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Oavsett om ni redovisat tidigare, hjälper vi er omvandla er hållbarhetsstrategi i mätbara resultat och ser till att ni är i framkant för hållbart företagande och följer EU-direktiv.

 • CSRD 
 • EU-Taxonomi
 • GRI
 • Gresb 

VERKSAMHETSUTVECKLING

Strategiskt skapar vi system för att utveckla era verksamhetsprocesser och rutiner mot ökad produktivitet och effektivitet. Vi brinner för att lyfta er kompetens i att styra er verksamhet ännu mer effektivt och uppnå långsiktig hållbarhet.   

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 • Införa ledningssystem (miljö eller arbetsmiljö eller kvalitet eller integrerat) 
 • KMA – Miljö- och arbetsmiljösamordning i byggprojekt 
 • Samverkansledning – vi ser över era processer i verksamheten och ger förslag på förbättrad kommunikation, informationsflöde och beslutsvägar (processförbättringar/ kvalitetsarbete). 
 • Lagbevakning – lagförteckningar med förklaringar av varför lagar och förordningar inom miljö och arbetsmiljö samt hållbarhet gäller för er. 

 

PEOPLE

PLANET

PASSION

Rulla till toppen