För ökad avkastning och ökat värde – din hållbara investering

Företaget

Market Ecology Sweden AB startades i september 2014 av Tomasz Halkiewicz i syfte att erbjuda marknaden professionella management- och tekniktjänster inom miljö och hållbarhet. Tomasz har mer än 18 års erfarenhet av konsult- och rådgivningsarbete från både små specialiserade konsultbolag samt från de stora teknikkonsultbolagen Sweco, Ramböll, Grontmij och ÅF. Tomasz har ett stort nätverk av samarbetspartners i Sverige och Europa.

Market Ecology arbetar med industriföretag, fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, Private Equity, banker, fonder, försäkringsbolag, revisionsbyråer och advokatfirmor samt andra miljö-, teknik- och managementkonsulter i Sverige, Norden, Europa och USA. Ett urval av våra kunder är Bilia, Svenska Studenthus, Ramirent, COELI Real Estate, Sweco, Stantec och Arcadis.

Affärside

I samverkan mellan management, miljö, teknik, sociala frågor och ekonomi verkar Market Ecology för ökad kundnytta inklusive ökad hållbarhet. Att anlita Tomasz och hans samarbetspartners medför skapandet av hållbara värden i kundens verksamhet.

Värderingar

Den värdegrund som genomsyrar Market Ecology utgörs av en hållbar affärsmässighet och kan beskrivas i följande ordalag:

 • Professionellt förhållningssätt – vi strävar efter att på kort och lång sikt styras av kundens behov på ett effektivt sätt. Det innebär bl.a. att visa respekt och engagemang, samt ha ett personligt bemötande av varje kund.
 • Ansvarsfullhet – vi tar vårt fulla ansvar för allt vi åtar oss.
 • Kvalitet – vi strävar efter att upprätthålla en hög nivå av kunskap, pålitlighet, integritet, trovärdighet, tillgänglighet och kommunikationsförmåga samt att ständigt förbättra oss på dessa områden. Vi är lyhörda för våra kunders kvalitetskrav i de olika projekten och strävar efter att överträffa dem.
 • Prestigelöshet – vi strävar efter att skapa en positiv och avslappnad atmosfär i våra projekt för att uppnå en hög grad av arbetsro och kreativitet. Prestigelöshet, nyfikenhet och ambition i vårt dagliga värv driver oss alltid framåt.
 • Personligt engagemang för hållbar utveckling – vi arbetar aktivt med att införliva lösningar som främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i våra uppdrag.

Fördelar

Att anlita Market Ecology medför ökad kundnytta och ökad hållbarhet i form av:

 • Överträffade kundförväntningar
 • Stringenta analyser och bedömningar
 • Kostnadsbesparingar i storleksordningen ca 1 – 100 gånger arvodets storlek (beroende på uppdrag)

 • Minskad miljöpåverkan
 • Minimering av kostsamma miljöåtaganden och ansvarsutkrävande
 • Bättre arbetsmiljö

 • Minskad risk för rättstvister och försämrat rykte/goodwill
 • Färre ekonomiska/juridiska/compliance överraskningar
 • Bättre processer och mer effektiv verksamhet

 • Ökad kunskap
 • Efterlevnad av lagkrav och marknadskrav
 • Goda relationer med myndigheter

 • Starkare och trovärdigare varumärke
 • Nya kunder
 • Tillgång till finansiering

 • Hållbar leverantörskedja
 • Lyckade affärer
 • Säkra och lönsamma investeringar

 

Rulla till toppen