Nyheter

CO2 neutral webbsida

Market Ecology Sweden AB har anslutit sig till CO2-neutral webbsida, ett klimatinitiativ som hjälper till att minska koldioxidutsläppen från vår webbplats och dess användning. Vi är glada att initiera denna åtgärd i vår strävan att minska företagets klimatpåverkan och steg för steg göra framsteg mot en hållbar framtid. Vi har den största positiva påverkan på …

CO2 neutral webbsida Läs mer »

Uppförandekod och visselblåsartjänst

Market Ecology har fått förtroende från ett börsnoterat bolag att ta fram och införa en uppförandekod för verksamheten och dess intressenter. Överträdelser mot denna ska kunna rapporteras in anonymt varför Market Ecology också bistår bolaget med att införa en rutin och system för visselblåsning (“whistleblowing”).

Pålitlig partner till kunder

Market Ecology Sweden har fortsatt förtroende från sina internationella kunder att identifiera risker och bidra till verksamhetsförbättringar på olika anläggningar i Norden. Vi har den senaste tiden lyckosamt utfört flera uppdrag inom Miljö Due Diligence Miljö- och arbetsmiljörevisioner Lagefterlevnad miljö och arbetsmiljö Och uppdragen fortsätter att strömma in, vilket är kul och stimulerande!

Market Ecology är arbetsmiljörådgivare i byggprojekt

Market Ecology är rådgivare till Svenska Studenthus/Jeff Fastighetsutveckling i samband med flera byggprojekt. Rådgivningen omfattar stöd med att klargöra byggherrens arbetsmiljöansvar, ta fram rutiner och avtal samt stötta och se till att entreprenören och BAS-P genomför sina uppgifter. Syftet är att hjälpa byggherren att uppfylla dess lagstadgade tillsynsansvar gällande arbetsmiljö i samband med projektering och utförande.

Market Ecology acts advisor in fulfillment of corporate EHS audit programs

Following the summer holidays, Market Ecology was chosen and assigned by international corporations in the manufacturing and chemical industries to conduct legal environmental and health & safety compliance audits on sites in Norway. Legal compliance audits are part of corporate audit programs that enable organisations to keep track of legally binding requirements and need of …

Market Ecology acts advisor in fulfillment of corporate EHS audit programs Läs mer »

Market Ecology bistår investerare vid förvärv i Danmark

Market Ecology har på uppdrag av en konfidentiell global kund genomfört Miljö Due Diligence Fas I och Fas II samt topografisk studie av en anläggning inför förvärv. Dessutom genomförde vi en inventering av miljöfarliga ämnen i byggnaderna. Fastigheten har en tomtyta på drygt 81 000 kvadratmeter. Fas I undersökningen innebar en undersökning av verksamheternas historik på fastigheten, identifiering …

Market Ecology bistår investerare vid förvärv i Danmark Läs mer »

Ny adress

Market Ecology har bytt kontor och flyttat till den vackra skärgårdsön Lidingö endast 10-15 minuter från Stockholm City. Vi sitter numera i trivsam lokal på Södra Kungsvägen 65. I övrigt gäller samma kontaktuppgifter som förut.

Market Ecology är medlem i SWESIF

Market Ecology är medlem i SWESIF, Sveriges Forum för hållbara investeringar som är en oberoende organisation vars syfte är att öka kunskapen och intresset för Sustainable and Responsible Investments (SRI). Eurosif är den europeiska moderorganisationen.

Rulla till toppen