Uppförandekod och visselblåsartjänst

Market Ecology har fått förtroende från ett börsnoterat bolag att ta fram och införa en uppförandekod för verksamheten och dess intressenter. Överträdelser mot denna ska kunna rapporteras in anonymt varför Market Ecology också bistår bolaget med att införa en rutin och system för visselblåsning ("whistleblowing").