Market Ecology bistår investerare vid förvärv i Danmark

Market Ecology har på uppdrag av en konfidentiell global kund genomfört Miljö Due Diligence Fas I och Fas II samt topografisk studie av en anläggning inför förvärv. Dessutom genomförde vi en inventering av miljöfarliga ämnen i byggnaderna. Fastigheten har en tomtyta på drygt 81 000 kvadratmeter. Fas I [...]